Dzisiaj jest piątek, 08 Gru 2023
Znajdujesz sie w:     Home Stypendia i zasiłki
stypendia
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 PDF Drukuj Email
wtorek, 05 września 2023 14:05

Szanowni Państwo

Jak co roku od dnia 1 do 15 września 2023 roku możecie składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów klas 1-8. Dokładne informacje dot. procedury ubiegania się o stypendium dla dziecka znajdują się na stronie internetowej miasta Lublin pod linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Procedura składania wniosków odbywa się wyłącznie poprzez aplikację STYPENDIA. Bardzo proszę zwrócić uwagę na dokończenie procedury podczas wyboru składania wniosku i otrzymania decyzji o przyznanym stypendium na skrzynkę elektroniczną ePUAP- należy określić i wpisać adres skrzynki ePUAP, w przeciwnym razie procedura jest niedokończona. Łatwiej jest wybrać opcję składania wniosku w wersji papierowej w szkole i odbioru decyzji w wersji papierowej w szkole.

Więcej…
 
Zasiłek szkolny. шкільна допомога PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
wtorek, 26 kwietnia 2022 16:52

Szanowni Państwo, obywatele Ukrainy; Пані та панове, громадяни України;


Informujemy, że zgodnie z wydaną dnia 12 marca 2022 roku w Polsce ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, rodzice uczniów naszej szkoły będący w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny przysługujący na każde dziecko uczące się w naszej szkole w klasach 1-8.

W celu złożenia wniosku proszę jak najszybciej skontaktować się bezpośrednio z pedagogiem szkolnym Izabelą Paluch, zabierając ze sobą dokumenty potwierdzające legalny wjazd do Polski po 24.02.2022 r. oraz dokumenty tożsamości dziecka i rodzica oraz nr PESEL.

z poważaniem

Izabela Paluch

pedagog szkolny SP23 w Lublinie

 

Пані та панове, громадяни України

Повідомляємо, що відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні від 12 березня 2022 року батьки учнів нашої школи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, можуть подати заяву на отримання одноразової допомоги. почасова шкільна допомога на кожну дитину, яка навчається в нашій школі в 1-8 класах.

Щоб подати заявку, якнайшвидше зв’яжіться з учителем школи Ізабелою Палуч, прихопивши з собою документи, що підтверджують законний в’їзд до Польщі після 24 лютого 2022 року, а також документи, що посвідчують особу дитини та батьків, та номер PESEL.

З найкращими побажаннями

Ізабела Палуч

шкільний учитель SP23 у Любліні

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2022 16:58
 
Stypendia szkolne - ważne informacje na I półrocze 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Stypendium szkolne

Przypominam Państwu, że w drugim półroczu od stycznia do czerwca stypendium szkolne rozliczają Państwo na podstawie dostarczonych do pedagoga szkolnego faktur.
Dlatego informuję:

1. faktura musi być wystawiona na rodzica-wnioskodawcę o stypendium, NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONA NA DZIECKO;

2. faktura musi być z bieżącego roku kalendarzowego, tzn. 2022 roku od stycznia;

3. powinna być wyliczona i opisana na każde dziecko oddzielnie, tzn. nie może być zbiorcza na np. 3 dzieci (wyjątek stanowi sprzęt komputerowy);

4. powinna zawierać kwotę lub jej wielokrotność przyznaną miesięcznie na dziecko;

5. powinna być opisana w następujący sposób: "Zakupione artykuły są przeznaczone
dla mojego dziecka..........” i podpisana przez rodzica-wnioskodawcę;

6. proszę, aby na fakturze nie było zawartych takich artykułów jak np. torba papierowa
na zakupy lub inne przedmioty niezgodne z celem stypendium, np. spinki do włosów, bielizna itp. Wydatki te nie mogą być rozliczone a wydłuża to rozliczenie faktury a co za tym idzie czas wypłaty stypendium.

7. wypłata nastąpi po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów i ich zatwierdzeniu
a to wymaga czasu;

8. proszę sprawdzać poprawność danych na fakturach, te błędnie wystawione mogą nie być rozliczone;

9. proszę o rozliczanie faktur zgodnie z wnioskowanym celem, np. pomoc rzeczowa lub opłata za zajęcia dodatkowe - musi to być zgodne z tym, co Państwo zaznaczaliście we wnioskach
a jest to zawarte również w decyzjach.

Przypominam, że stypendium możecie Państwo przeznaczyć wyłącznie na:

  • pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
  • przez inne wyposażenie uczniów wymagane obligatoryjnie przez szkołę należy rozumieć: komputer, laptop, tablet, monitor, klawiaturę, słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową, myszkę do komputera, drukarkę, tusz do drukarki, oprogramowanie systemowe i/lub oprogramowanie biurowe do komputera.
  • Inne wydatki nie będą rozliczone.

 

pedagog szkolny
mgr Izabela Paluch

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2022 10:08
 
Stypendia szkolne 2021/2022 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 września 2021 00:00

ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA
I ZASIŁKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2021 r.  realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić w godzinach pracy pedagoga szkolnego.

Załącznik nr 1 „Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. z regulaminem”.>>> zal_1_uchwala_nr_1122_21-22.pdf (75KB)

Załącznik nr 5 „Instrukcja dla wnioskodawcy o stypendium szkolne”. >>> zal_5_instrukcja_21-22.pdf (2322KB)

Załącznik nr 3 „Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym” >>> zal_3_wniosek_o_przyznanie_stypednium_dla_ucznia.pdf (81KB)

 
program stypendialny PDF Drukuj Email

Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 362/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>

Uchwała nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>