Dzisiaj jest wtorek, 30 Maj 2023
Znajdujesz sie w:     Home
Rekrutacja dzieci spoza obwodu na rok szk. 2023/2024: oddział ogólny i sportowy - informacje PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, poniżej ważne informacje i terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

  • dla kandydatów do oddziałów ogólnych zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły,
  • dla dzieci kandydujących do oddziału sportowego o profilu pływanie.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do oddziałów ogólnych zamieszkałych poza obwodem szkoły i do oddziału sportowego odbędzie się w terminach:

Termin: od 21 marca 2023 r,. godz. 8:00 do 28 marca 2023 r., godz. 14:00

Etap: rekrutacja na wolne miejsca  - złożenie wniosku.

Dziecko może kandydować maksymalnie do 3 szkół, które należy umieścić we wniosku, w kolejności wyboru preferencji.

Wypełniony w systemie wniosek rekrutacyjny można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do jednostki pierwszego wyboru.

Kandydaci do oddziału sportowego:

  • rodzice składają do dnia 27 marca 2023 r., godz. 14:00 w sekretariacie szkoły dokumenty zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie – link do regulaminu,
  • dziecko przystępuje do testu sprawności, organizowanego przez szkołę w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 15.30, na terenie obiektów sportowych SP23,
  • o przyjęciu do klasy pierwszej sportowej decydować będzie wynik testu sprawności.

 

Termin: 31.03.2023 r. godz. 12:00

Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych i oddziału sportowego o profilu pływanie. Informacja o zakwalifikowaniu dostępna będzie na indywidualnym koncie kandydata, po zalogowaniu.

Termin: od 03.04.2023 r. godz. 12:00  do 14.04.2023r. godz. 14:00

Etap: rekrutacja na wolne miejsca - potwierdzenie woli

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej do oddziałów ogólnodostępnych i oddziału sportowego o profilu pływanie w postaci oświadczenia przesłanego lub dostarczonego do szkoły (forma przesłania dokumentów będzie przekazana po ogłoszeniu list zakwalifikowanych).

Ważne!

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.

 

Termin: 17.04.2023r. godz. 13:00

Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów ogólnodostępnych i oddziału sportowego o profilu pływanie w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dostępna będzie na indywidualnym koncie kandydata, po zalogowaniu.

 

Uwaga: O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;

2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;

3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:

a. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;

b. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;

4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;

5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;

6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych brany jest wynik testu sprawności. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu (większej liczby chętnych niż przewidziana liczba miejsc), brane będą pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w Regulaminie rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie – link do regulaminu.

 

Zapraszamy :) !

Poprawiony: środa, 22 marca 2023 12:11