Dzisiaj jest środa, 06 Gru 2023
Znajdujesz sie w:     Home Jubileusze SP23 Regulamin Zjazdu Absolwentów
Regulamin Zjazdu Absolwentów PDF Drukuj Email

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Regulamin Zjazdu Absolwentów SP 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

I. Organizator:

Zjazd Absolwentów organizuje Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Podzamcze 9, zwana dalej Organizatorem.

Zjazd odbędzie się w dniu 6 października 2018 roku.

II. Uczestnicy:

Zjazd absolwentów organizowany jest dla osób, które ukończyły lub czasowo uczęszczały do Szkoły Podstawowej 23. Uczestnikami mogą też być obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły.

III. Szczegółowy program

Szczegółowy program Zjazdu Absolwentów umieszczony będzie na stronie internetowej pod adresem: http://www.sp23.lublin.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu zjazdu do dnia 30 września 2018r.

Część oficjalna zjazdu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23,

Bal Absolwenta odbędzie się w restauracji hotelu „Victoria” w Lublinie.

 

IV. Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej pod adresem: http://www.sp23.lublin.pl oraz poprzez dokonanie wpłaty na konto 67 1020 3150 0000 3302 0002 9967  (konto Rady Rodziców przy SP23 w Lublinie)
w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz rok ukończenia szkoły.

V. Opłaty i warunki płatności za Zjazd Absolwentów:

1. Aktualne opłaty za Zjazd Absolwentów umieszczone są na stronie internetowej

pod adresem: http://www.sp23.lublin.pl

2. Opłaty za Zjazd Absolwentów obejmują:

- część oficjalną- 20 zł

- pakiet: część oficjalną i bal absolwenta- 150 zł

3. Organizator pobiera opłaty z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy

4. Wpłaty należy dokonać do 31 sierpnia 2018r.

5. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności
w sytuacji, w której liczba miejsc na Zjazd Absolwentów została wyczerpana.

VI. Rezygnacja:

1. Rezygnacja ze Zjazdu Absolwentów możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora:

-na 30 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty,

-na 14 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie pobrana opłata w wysokości 25%

wpłaconej kwoty,

-na 7 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

wpłaconej kwoty.

- w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów opłata nie zostanie zwrócona.

2. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnych odstępstw w przypadku uzasadnionej rezygnacji
i umożliwienie uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów w innym terminie bez pobierania opłat.

VII. Przebieg Zjazdu Absolwentów:

Organizator zastrzega możliwość fotografowania oraz filmowania Zjazdu Absolwentów, w tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania w celu przygotowania edycji wideo Zjazdu Absolwentów, do umieszczania ich w internecie oraz do promowania szkoły.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

VIII. Ochrona danych osobowych:

Państwa dane osobowe (wizerunek) osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz przetwarzane będą wyłącznie w celu promocyjnym Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie, umieszczenia na stronie internetowej szkoły, na facebooku oraz w massmediach. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w związku z I Zjazdem Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie. Brak zgody spowoduje brak możliwości udziału Państwa w Imprezie.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE