Rekrutacja 2021/2022 Drukuj
wtorek, 02 lutego 2021 00:00

grafika naboru

Harmonogram rekrutacji elektronicznej do

klas I SP na rok szkolny 2021/2022

 

1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2021/2022 określa:

Zarządzenie nr 6/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/zarzadzenie-nr-612021-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-14-stycznia-2021-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20212022-do-klas-i-,31,28046,2.html

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/terminy-zapisow-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych,529,1082,1.html

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

Link do uchwały:

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Link do obwieszczenia PML:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2021/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-12-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-zliczba-punktow-wpostepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-dla-kandydatow-,65,28054,2.html