Ubezpieczenia 2020/2021 Drukuj

Szanowni Państwo,

Podaję do informacji, co następuje:

 1. Rada Rodziców szkoły, nie ma obowiązku polecania, pośredniczenia, ani sugerowania, którą z firm ubezpieczeniowych macie Państwo wybrać;
 2. Oferty cenowe oraz treści warunków polis wielu firm są dostępne w internecie.
 3. Najważniejszym priorytetem dla Każdego Rodzica powinno być i jest bezpieczeństwo dziecka/ci. W związku z czym każdy z nas, rodziców/opiekunów jest świadom, że na nowy rok szkolny 2020/21, który już się rozpoczął, dziecko/ci muszą być ubezpieczone.
 4. Do końca września 2020 r każdy z nas dorosłych, powinien ubezpieczyć dziecko/dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, bądź przedszkola.
 5. Każda z firm, której oferta dostępna jest na rynku, również w internecie, prezentuje w sposób czytelny i łatwo dostępny ofertę, która na pewno spełni wszelkie wymagania uczniów i rodziców, którzy chcą chronić swoje dziecko

W odpowiedzi na wystosowane zapytania, informuję również, że zebranie RR SP nr 23 w nowym roku szkolnym odbędzie się dopiero w październiku. Termin będzie podany do wiadomości zgłoszonym członkom RR oraz wywieszony na tablicy informacyjnej na terenie szkoły.

Podawanie jakichkolwiek informacji przez nowo-wybranych lub kontynuujących stanowisko, członków Trójek klasowych, dotyczących zawierania formy ubezpieczenia lub informowanie, że polecane dane firm ubezpieczeniowych będą podane na stronie szkoły są raczej bezpodstawne, i stanowią informację indywidualną.

Rada Rodziców SP nr 23, w poprzednim roku 2019/20:

 1. sugerowała zawieranie umów bez pośredniczenia pracowników szkoły oraz wybieranie form indywidualnego ubezpieczenia w formie tradycyjnej lub całkowicie zdalnej;
 2. podawała informację z prośbą o nie korzystanie z pośrednictwa pracowników Sekretariatu Szkoły w celu przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

Szkoła, jako placówka, nie musi i nie powinna, zwłaszcza w obecnej sytuacji, pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Jeżeli decydujecie się państwo, na np. kontynuację wybranej w poprzednim roku szkolnym 2019/20 formy ubezpieczenia, lub zawieracie nowe, indywidualne lub grupowe umowy ubezpieczenia, proszę o stosowanie kontaktu bezpośrednio z agentami danych firm.

Chcąc jednak odnieść się do Państwa pytań, poniżej przesyłam link do stron www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko/dzieci. Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się drogą elektroniczną.*** Rodzic samodzielnie dokonuje rejestracji dziecka za pośrednictwem Internetu, wybiera dogodny wariant ubezpieczenia, opłaca składkę oraz otrzymuje pakiet dokumentów droga mailową.

***Kolejność jest przypadkowa i absolutnie nie sugeruje polecania wg kolejności zamieszczenia linków:

 1. https://www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl/
 2. https://bezpieczny.pl/
 3. http://www.gamaubezpieczen.pl/
 4. https://www.szkolnaagencja.pl/
 5. http://www.nau.pl/
 6. http://www.bezpieczneubezpieczenia.pl/
 7. https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11494170/P&polNbr=381914
 8. https://twojedziecko.aviva.pl/start?token=2AC478C76584075B46592B250C5202D233A4C2E2
 9. http://www.ubezpieczeniazdalnie.pl/

z poważaniem, Blanka Kutnik,

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły podstawowej nr 23,im.Olimpijczyków Polskich w Lublinie