Ramowy Program I Zjazdu Drukuj

Ramowy Program I Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 23

im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

6.10.2018 r. sobota

W godzinach 12.00 - 13.00 istnieje możliwość obejrzenia dawnych pomieszczeń szkolnych znajdujących przy Kościele pw Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Kalinowszczyzna 3

Od godz. 13.00 rejestracja uczestników na holu głównym szkoły.

Godz. 14.00 – 17.00 – część oficjalna na terenie szkoły:
Powitanie gości i otwarcie I Zjazdu Absolwentów
Wystąpienia okolicznościowe
Część artystyczna
Zwiedzanie wystawy okolicznościowej
Słodki poczęstunek
Wspólne zdjęcie uczestników zjazdu
Spotkania rocznikowe i klasowe
godz. 18.00 Bal Absolwentów – Restauracja – Hotel Viktoria ul. Narutowicza 58/60