Innowacja pedagogiczna „Wir spielen beim Deutschlernen” 2021/2022 Drukuj
Wpisany przez Dyrektor SP23   

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego w klasach siódmych realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wir spielen beim Deutschlernen”- "Nauka języka niemieckiego przez zabawę". Jest ona odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej z języka niemieckiego dla drugiego etapu edukacyjnego.  Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki poprzez działanie z wykorzystaniem gier i zabaw w procesie nauki. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zaangażowania się w naukę języka niemieckiego. Zastosowanie gier i zabaw z językiem niemieckim podczas nauki zmienia czynności, które nie są specjalnie atrakcyjne, w takie, które przyciągają uwagę uczniów i tworzą zabawę z czegoś, co zazwyczaj z zabawą ma niewiele wspólnego.  Tematy zajęć dotyczą zagadnień bliskich i znanych uczniowi oraz jego samego i są zgodne z wymaganiami podstawy programowej. Są one w ścisłej korelacji z blokami tematycznymi realizowanego programu, uzupełniają je i poszerzają.

Anna Kulik.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2022 09:52