Matematyka jest wszędzie - innowacja pedagogiczna Drukuj

Zajęcia innowacyjne w SP23 2019/2020

Program w/w zajęć powstał w odpowiedzi na pojawiające się z dużą częstością problemy uczniów w zakresie zadań typu egzaminacyjnego, opartych na modelowaniu matematycznym, zagadnieniach przyrodniczych i fizycznych, które bardzo często odnoszą się do życia codziennego i praktyki. Za cel główny zajęć w kontekście w/w obszarów uznano wzrost jakości kształcenia oraz wzrost wyników z matematyki z egzaminu ósmoklasisty przez wprowadzenie do oferty kształcenia tego typu zajęć.

Zajęcia to cykl trzynastu modułów tematycznych dotyczących zastosowania pojęć matematycznych dotyczących bezpośrednio wymagań występujących na egzaminie ósmoklasisty, w dziedzinach życia codziennego oraz w pracy.

Głównym jego założeniem będą zajęcia realizowane poprzez warsztaty pracy oparte na empiryce, doświadczenia i prace grupowe. Zadania i  program zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i  zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zastosowanie w programie metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Cały cykl przewidziany jest do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo

  1. “Matematyka jest wszędzie”, Czwartek/13:50/47, Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z kontekstem praktycznym, 8c, prowadzący: Dariusz Sokołowski
  2. “Matematyka jest wszędzie”, Środa/7:30/50, Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z kontekstem praktycznym, 7c, prowadzący: Dariusz Sokołowski
  3. “Matematyka jest wszędzie”, Środa/8:20/50, Zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z kontekstem praktycznym, 7d, prowadzący: Dariusz Sokołowski
  4. “Matematyka jest wszędzie”, Środa/9:15/30, Zajęcia rozwijające uzdolnienia, 6a, prowadzący: Teresa Kuszyk
  5. “Matematyka jest wszędzie”, Środa/9:15/30, Zajęcia rozwijające uzdolnienia, 6c, prowadzący: Teresa Kuszyk
Zdjęcia z zajęć >>>