Drukuj

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:
Pon, wt, śr, czw   8.00 – 14.00
Piątek nieczynne

Godziny pracy stomatologa:
Pn, wt, śr, pt   8.00 – 14.00
Czwartek  14.00 – 18.00

Zgodnie z art. 7. ust. 3. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r. , poz. 1078), uprzejmie informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 23 świadczona jest na rzecz uczniów opieka zdrowotna  w ramach pracy stomatologa i pielęgniarki szkolnej, którzy realizują zadania zgodnie z kompetencjami zawodowymi, a zadania wynikają z ustawy. Opieką objęci są wszyscy uczniowie Szkoły. Jednakowoż Rodzicom uczniów przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2. art. 7 w.w. ustawy, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Informujemy także, że zgodnie z ust. 5.art. 7 ustawy: „Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art.20, wymaga pisemnej zgody rodziców (…) Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką”. Rodziców uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, których życzeniem jest jakakolwiek forma opieki, prosimy o składanie pisemnych wniosków do szkolnej pielęgniarki.