Stypendia szkolne 2021/2022 Drukuj
poniedziałek, 06 września 2021 00:00

ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA
I ZASIŁKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2021 r.  realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić w godzinach pracy pedagoga szkolnego.

Załącznik nr 1 „Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. z regulaminem”.>>> zal_1_uchwala_nr_1122_21-22.pdf (75KB)

Załącznik nr 5 „Instrukcja dla wnioskodawcy o stypendium szkolne”. >>> zal_5_instrukcja_21-22.pdf (2322KB)

Załącznik nr 3 „Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym” >>> zal_3_wniosek_o_przyznanie_stypednium_dla_ucznia.pdf (81KB)