Konkursy przedmiotowe 2021_2022 Drukuj
poniedziałek, 27 września 2021 00:00

logo Kuratorium Oświaty w LublinieDrodzy uczniowie zachęcamy do udziału w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Eliminacje konkursowe organizowane są w trzech etapach: szkolnym, rejonowym
i wojewódzkim. Eliminacje szkolne zaczynają się już 19 października.

Biorąc udział w konkursie można sprawdzić swoje umiejętności a ponadto uzyskać dodatkowe uprawnienia:

Laureat etapu wojewódzkiego uzyskuje:

- najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu objętego konkursem
- zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem
- przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej

Finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Wszystkich chętnych prosimy o:

- zapoznanie się z: regulaminem, terminami i zakresem wymagań konkursów z poszczególnych przedmiotów (załączniki)
- wypełnienie z konta Classroom formularza zgłoszeniowego najpóźniej do  01.10.2021r. (piątek) https://forms.gle/1HZE8zYFzGEKFsYy8
- złożenie do 04.10.2021r. do sekretariatu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie, (załącznik)

Do pobrania: regulamin.pdf (1086KB), terminarz.pdf (102KB), zakresy_wymagan.pdf (2472KB), zgoda_rodzica.pdf (277KB)