Strefa ruchu, Parking Drukuj

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zmiany organizacji ruchu na naszym szkolnym parkingu, której efektem jest wprowadzenie STREFY RUCHU i stosownych oznaczeń, proszę o bezwzględne stosowanie się do przepisów kodeksu drogowego, który obowiązuje na tym terenie. Nie stosowanie się do przepisów może skutkować nałożonym mandatem przez organ do tego uprawniony.

Ponadto, uprzejmie przypominam, że parking jest przewidziany wyłącznie dla pracowników szkoły oraz rodziców (opiekunów) na czas przywiezienie/odwiezienia dziecka do/ze szkoły oraz dla osób korzystających z wynajętych obiektów szkolnych na czas trwania najmów. Bardzo prosimy o nie wydłużanie pobytu swoich aut na naszym parkingu niż jest to konieczne.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren szkoły, w tym do jej budynku, spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych - mając na względzie postanowienia kodeksu wykroczeń.

Z poważaniem

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: piątek, 02 września 2022 13:47