Egzamin na kartę rowerową Drukuj

UWAGA!!!

ROWERZYŚCI Z KLAS 4-8.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  1. Pobrać z sali numer 48 KARTĘ ZALICZEŃ
  2. Dokładnie wypełnić wraz z podpisem Rodzica.

  3. Na wypełnionej karcie nie może również zabraknąć podpisu wychowawcy.

  4. Z poprawnie uzupełnioną kartą należy zgłosić się 5.06 g. 14.30 na OBOWIĄZKOWE szkolenie teoretyczne oraz z zakresu Pierwszej Pomocy, które odbędzie się w naszej szkole.

  5. Na Karcie zaliczeń instruktor po zajęciach potwierdza udział kandydata w szkoleniu.

  6. Dnia 10.06 g. 13.35 w sali 48 odbywa się EGZAMIN TEORETYCZNY.

  7. Karty uczestników którzy POZYTYWNIE zaliczyli egzamin teoretyczny zostaną zebrane przez prowadzącego.

  8. Dnia 11.06. g. 8.00 na boisku szkolnym odbywa się EGZAMIN PRAKTYCZNY (prowadzący oddaje KARTY ZALICZEŃ).

  9. Na egzaminie praktycznym niezbędne bedą ci ROWER oraz KASK.

PAMIĘTAJ O WSZYSTKICH WPISACH NA KARCIE ZALICZEŃ

TYLKO Z WYPEŁNIONĄ KARTĄ ZOSTAJESZ DOPUSZCZONY DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO!!!

Dziedzic Patrycja

Pawłowska Jolanta