Dzisiaj jest poniedziałek, 03 Paź 2022
Znajdujesz sie w:     Home
Rekrutacja do klas pierwszych


Regulamin rekrutacji - ODDZIAŁ SPORTOWY Ia od 2022/2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Osoby zainteresowane oddziałem sportowym pływackim od klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Dyrektora SP23 oraz bardzo szczegółowym regulaminem rekrutacji:

1. zarządzenie,
2. regulamin.

 

Więcej informacji - zakładka: Rekrutacja 2022/2023. Zapraszamy!

Poprawiony: piątek, 06 maja 2022 11:49
 
Rekrutacja 2022/2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Planowanie oddziały w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Limit miejsc


Oddziały przedszkolne

0a, 0b

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

50

Klasa pierwsza - oddziały ogólne

Ib, Ic

https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

48

Klasa Ia
oddział sportowy – pływanie

1. Informacje: https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

2. Termin sprawdzianu umiejętności:

środa, 30 marca 2022 godz. 16.30 - obiekty sportowe SP23

3. Szczegółowy regulamin rekrutacji >>>czytaj

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Regulamin,

2. Zarządzenie.

Termin testu sprawności: 11 maja 2022r., godz. 16:30.

24

Klasa IVa
oddział mistrzostwa sportowego – pływanie

1. Termin sprawdzianu umiejętności:

- W wodzie: 19 kwietnia 2022 r.,  godz. 12:00

- Na lądzie:  20 kwietnia 2022 r.,  godz. 16:30

- obiekty sportowe SP23

2. Regulamin rekrutacji >>>czytaj

24

Klasa Va
oddział mistrzostwa sportowego – pływanie

1. Termin sprawdzianu umiejętności:

- W wodzie: 19 kwietnia 2022 r.,  godz. 13:00

- Na lądzie:  20 kwietnia 2022 r.,  godz. 16:30

- obiekty sportowe SP23

2. Regulamin rekrutacji >>>czytaj

24

1. Treść zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I znajdą Państwo pod adresem:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-10112022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20222023-do-klas-i-,207,28195,2.html

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. - https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

3. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów - Uchwała Rady Miasta Lublin:

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xxxv-w-dniu-27-01-2022/uchwala-nr-1091xxxv2022-rady-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-oraz-okreslenia-granic-ich-obwodow,12,28221,2.html

4. Zapisy i rekrutacja prowadzone będą z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na portalu edu.lublin.eu - dostęp dla rodziców kandydatów z panelu aplikacje dla rodziców:

https://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/

5. Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8

Zapraszamy do naszej szkoły!


Poprawiony: piątek, 06 maja 2022 11:57
 
Regulamin rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej sportowej pływackiej – 2021r. PDF Drukuj Email
wtorek, 20 kwietnia 2021 12:04

basen SP23Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, Kandydatów do naszej szkoły!

Od 4 -7 maja 2021r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do klasy I sportowej w dyscyplinie pływanie. Dotychczasowe klasy sportowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem oraz prestiżem. Dlatego też, wprowadzamy regulamin rekrutacji uzupełniającej do klasy sportowej oraz zarządzenie Dyrektora SP23 w tej sprawie. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w przygotowanym regulaminie, w tym informacje o teście sprawnościowym - test do dnia 5 maja 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej (brak przynależności obwodowej).

Dokumenty: Zarządzenie nr 54/2020/2021 >>> zarzadzenie_54.pdf (95,1KB)

Regulamin do kl. I sportowej-pływackiej  rekrutacja  uzupełniająca 4 -7 maja 2021r. - wersja MS Word >>>regulamin_do_kl_1_sportowej_4-7_maja_2021r.doc

wersja pdf >>> regulamin_do_kl_1_sportowej_4-7_maja_2021r.pdf (1,09MB)

W przypadku problemów z przesłaniem nagranego filmu, prosimy o skorzystanie z linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiVoIRuyOiJ376zdqvJsAwGnj_bPxOvFoge8VAxLASK8ATzw/viewform
(warunkiem skorzystania jest konieczność zalogowania się do bezpłatnego konta Google).

 
Rekrutacja 2021/2022 PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lutego 2021 00:00

grafika naboru

Harmonogram rekrutacji elektronicznej do

klas I SP na rok szkolny 2021/2022

 

1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2021/2022 określa:

Zarządzenie nr 6/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/zarzadzenie-nr-612021-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-14-stycznia-2021-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20212022-do-klas-i-,31,28046,2.html

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/terminy-zapisow-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych,529,1082,1.html

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

Link do uchwały:

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Link do obwieszczenia PML:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2021/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-12-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-zliczba-punktow-wpostepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-dla-kandydatow-,65,28054,2.html