Dzisiaj jest sobota, 31 Lip 2021
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa
BHP w czasie pandemii
Wytyczne dla rodziców i uczniów 2021 PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2021 00:00

W związku z planowanym na 18 stycznia powrotem uczniów z klas I-III do lekcji na terenie szkoły prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla rodziców i uczniów opracowanymi na podstawie zaleceń MEiN, GIS i MZ.

Rodziców prosimy o dostarczenie wychowawcom podpisanego załącznika nr 1. >>> zalacznik1.pdf (25,8KB)

Pliki do pobrania: wytyczne_dla_rodzica.pdf (64,1 KB), wytyczne_dla_ucznia.pdf (24,4KB),

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z klas wychowawcy przekażą przez dziennik elektroniczny.

 
Kształcenie na odległość - VIa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
czwartek, 22 października 2020 20:43

Szanowni Państwo,

działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 1604) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid – 19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną oddziału klasy VIA w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie od dnia 23.10.2020 r. (piątek) do 26.10.2020 r. (poniedziałek).

Zajęcia edukacyjne w oddziale klasy VIa będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor SP 23.

 
Komunikat Dyrektora SP 23 z dnia 18.10.2020 r. ws. zajęć na pływalni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
niedziela, 18 października 2020 15:14

Komunikat Dyrektora SP 23 z dnia 18.10.2020 r. ws. zajęć na pływalni

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1829) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że:

1. zajęcia profilowane, zajęcia sportowe i lekcje wf realizowane na pływalni będą tam w dalszym ciągu prowadzone z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

2. wszystkie zajęcia komercyjne, przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, realizowane na pływalni będą tam w dalszym ciągu prowadzone z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Przez zajęcia sportowe należy rozumieć zorganizowane formy aktywności fizycznej.

3. Wszystkie zajęcia rekreacyjne (np. zajęcia fitness, wejścia na karnety, rekreacyjne dla pracowników podmiotów) realizowane na terenie krytej pływalni od dnia 17.10.2020 r. zostają zawieszone do odwołania.

Dyrekcja SP 23

Poprawiony: wtorek, 03 listopada 2020 15:00
 
Zajęcia na pływalni od 19.10.2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
sobota, 17 października 2020 13:51

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1829) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że:

zajęcia profilowane, zajęcia sportowe i lekcje wf realizowane na pływalni będą tam prowadzone.

Wszystkie zajęcia komercyjne realizowane na pływalni są zawieszone od dnia 17.10.2020 do odwołania.

Dyrekcja SP 23

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 października 2020 06:32

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku prowadzeniem ewidencji pobytu na terenie jednostki a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem ewidencji pobytu na terenie jednostki jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich dane adresowe ul Podzamcze 9  20-126 Lublin
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji pobytu osób na terenie jednostki.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w okresie występowania epidemii koronawirusa COVID-19 (art. 6. ust.1 lit e RODO w zw. z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 5. Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego, niemniej jednak ich niepodane uniemożliwi Pani/Panu wstęp na teren jednostki.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
 7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 
Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email

5.3. Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych

5.3.1. Na zajęcia pozalekcyjne może przychodzić tylko:

a) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor  zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5.3.2. Uczeń może być przyprowadzany na zajęcia pozalekcyjne i z nich odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Więcej…
 
Zasady korzystania z krytej pływalni obowiązujące od 21 września 2020 r. PDF Drukuj Email
piątek, 18 września 2020 12:46

Zasady korzystania z krytej pływalni 
obowiązujące od 21 września 2020 r. związane z bezpieczeństwem i minimalizowaniem ryzyka zakażenia wirusem powodującym chorobę covid-19.

1. Zakaz wejścia dla osób chorych.

2. Każdy wchodzący na teren krytej pływalni przy wejściu do obiektu, ma obowiązek dezynfekcji rąk i wpisania się w Rejestrze wejść /wyjść.

3. Dzieci w grupach zorganizowanych rejestruje instruktor/nauczyciel, zgodnie z załącznikiem nr 9, i przekazuje pracownikowi szatni. Instruktor/nauczyciel posiada przy sobie listę „szybkiego kontaktu z rodzicami”.

4. Dorośli użytkownicy basenu  mają obowiązek noszenia osłon nosa i usta w przestrzeniach ogólnodostępnych.

5. Opiekun dziecka wchodzi tylko do „STREFY RODZICA”. Opiekun ma prawo wejść do szatni z dzieckiem do lat 7, aby pomóc przebrać, ubrać i wysuszyć mu się.

6. Zakazuje się wstępu na teren krytej pływalni  rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.


7. Ograniczony został pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się. Szkoła nie organizuje poczekalni.

8. Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odbieranie bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

9. Podczas korzystania z hali basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon nosa i ust.

10. Pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, w szatni, przebieralni, w toaletach, pod natryskami należy zachować dystans społeczny.

11. Pamiętaj o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

12. Szkoła nie organizuje poczekalni dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach. W związku z tym, rodzice/ opiekunowie po przyprowadzeniu dzieci i pomocy im w przebraniu się opuszczają budynek szkoły; i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

13. Rodzice/opiekunowie  mogą wejść na teren szatni pływalni SP23 (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania osłony ust i nosa) w celu pomocy w przebraniu/ ubraniu się dzieciom do lat 7. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice/ opiekunowie także korzystają z pływalni.

14. Trybuny zostały wyłączone z użytkowania.

15. Osoby będące w szatni przebierają się i przechodzą na plażę, tam czekają na ławeczkach i czekają na sygnał ratownika/instruktora na wejście do wody. W tym czasie osoby wychodzące z wody przechodzą do szatni.

16. Drzwi wejściowe na teren pływalni są zamykane i otwierane 15 minut przed zajęciami.

 

Liczymy na zrozumienie i dobrą współpracę z Państwem.

 
Wytyczne dla użytkowników Biblioteki - od 1 września 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
poniedziałek, 07 września 2020 15:30

4.3. Wytyczne dla użytkowników Biblioteki

4.3.1. Zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników rezerwowanie zbiorów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.

4.3.2. Odbiór zarezerwowanych książek, materiałów odbywa się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od biblioteki.

4.3.3. Rodzice/ opiekunowie korzystający z biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 23 mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (szkoła nie zapewnia rękawiczek
maseczek
) wchodząc do budynku Szkoły Podstawowej nr 23

4.3.4. Uczniowie obowiązkowo myją  lub dezynfekują ręce przed wejściem na teren biblioteki...

Poprawiony: piątek, 18 września 2020 13:00
Więcej…
 
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii PDF Drukuj Email
środa, 02 września 2020 07:19

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

List oraz wytyczne w załącznikach do pobrania: list_men_mi_gis.pdf >>> wytyczne_gis.pdf >>>

 
Wytyczne dla rodziców i uczniów kl. I-VIII - aktualizacja PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 09:17

4.1. Wytyczne dla rodziców

4.1.1.   Do Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Wytyczne dla rodziców oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 08:18

Wytyczne dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

4.1. Do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Ochrona przed koronawirusem PDF Drukuj Email
wtorek, 24 marca 2020 09:09