Dzisiaj jest piątek, 18 Cze 2021
Znajdujesz sie w:     Home EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty
Szanowni Państwo PDF Drukuj Email

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 (fragment)

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MEiN dn. 21 kwietnia  2021 r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

4. 1. Wytyczne dla rodziców i dzieci klas VIII

4.1.1.   Na egzamin ósmoklasisty do Szkoły Podstawowej nr 23  może przyjść  wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

4.1.2        Uczeń zdający egzamin nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.1.3        Uczeń, który przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.1.4        Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.1.5 Wytyczne dla rodziców i uczniów zdających egzamin ósmoklasisty są:

- wysyłane emailem,

- umieszczone na stronie internetowej https://www.sp23.lublin.pl

- umieszczone na tablicy przed Szkołą Podstawową nr 23

Więcej…
 
Informacje o egzaminie ósmoklasisty PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, przekazujemy kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:

1. a. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Terminy główne:
25 maja godz. 9:00– j. polski
26 maja godz. 9:00– matematyka
27 maia godz. 9:00– j. obcy

W dniach egzaminów uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:40

Termin dodatkowy:
16 - 18 czerwca 2021, godz. 9:00
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych oraz uczniowie, którym przerwano lub unieważniono egzamin w terminie głównym.

b. Struktura egzaminu:
Uczniowie zdają pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język obcy uczniowie mogą wybrać spośród języków, których uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Czas trwania poszczególnych egzaminów wynosi:
Język polski 120 minut (wydłużony do 180 minut)
Matematyka 100 minut (wydłużony do 150 minut)
Język obcy 90 minut (wydłużony do 135 minut)

Do czasu pracy nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Ten czas nie dotyczy uczniów, którzy mają w dostosowaniach nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (uczniowie z dysleksją).

c. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

• losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;
• kodowanie arkusza egzaminacyjnego – uczniowie wpisują kod ucznia (literka klasy i nr z dziennika) oraz PESEL zdającego. Uczniowie naklejają również naklejki przygotowane przez OKE dla każdego ze zdających indywidualnie.
• sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego – przed przystąpieniem do pracy uczniowie oglądają arkusz pod kątem jakości druku (czy wszystkie strony są zadrukowane w sposób czytelny)
• rozpoczynanie pracy z arkuszem - po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
• zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety – uczeń zgłasza taki fakt przez podniesienie ręki, członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego i wyraża zgodę na opuszczenie sali. Czas nieobecności ucznia nie wpływa na wydłużenie jego czasu pracy z arkuszem i jest odnotowywany w protokole.
• zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy – uczeń zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki. Wychodzi z sali dopiero po uzyskaniu zgody członka zespołu nadzorującego.

d. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi: instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi polega na zamalowaniu kratki z odpowiedzią. Nanoszenie poprawek polega na otoczeniu kółkiem niepoprawnej odpowiedzi oraz zamalowaniu kratki z poprawną odpowiedzią.

e. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f. Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej;

Podczas egzaminów zdający może korzystać z następujących przyborów:
długopis nieścieralny z czarnym tuszem
linijka na egzaminie z matematyki
Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

g. Należy pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze próbne.

3. Wyniki egzaminu poznają 2 lipca 2021 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 9 lipca 2021 r.

Renata Kwiatosz
wicedyrektor SP23

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE 2020/2021 PDF Drukuj Email
środa, 30 września 2020 11:46
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski
  • matematykę
  • język obcy nowożytny, którego uczeń uczy się w szkole.
 3. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 4. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 
Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 PDF Drukuj Email
 1. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca 2020r. wg ustalonego poniżej harmonogramu w budynku szkoły przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie przez wychowawców klas Szkoły Podstawowej nr 23 z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (m.in. zakryte usta i nos-maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu itp.).
 2. Uczniowie lub rodzice uczniów indywidualnie zgłaszają się z własnym długopisem w godzinach wyznaczonych dla poszczególnych klas.
 3. Harmonogram odbierania zaświadczeń:

Klasa

Sala

Godz.

VIII a

31

10:30 – 12:00

VIII b

30

10:30 – 12:00

VIII c

31

8:30 – 10:00

VIII d

30

8:30 – 10:00

Po tym terminie zaświadczenia można będzie odbierać w sekretariacie szkoły po uprzednim indywidualnym ustaleniu daty i godziny. W tym celu należy kontaktować się z Sekretariatem na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 81 444 44 08.

Uczeń albo rodzic ucznia (opiekun prawny) odbiera zaświadczenie potwierdzając ten fakt podpisem w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw.

 

 
4.1 Wytyczne dla rodziców i uczniów klas VIII - opracowane na podstawie GIS PDF Drukuj Email
środa, 10 czerwca 2020 20:42

4.1 Wytyczne dla rodziców i uczniów klas VIII

4.1.1.  Na egzamin ósmoklasisty do Szkoły Podstawowej nr 23  może przyjść  wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice posyłający dziecko na egzamin ósmoklasisty  do Szkoły Podstawowej nr 23   mają obowiązek zapoznania się i stosowania do informacji dot. stanu zdrowia dziecka wg formularza określonego jako Załącznik nr 1 do Procedury.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2