Dzisiaj jest sobota, 22 Sty 2022
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych
Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email

5.3. Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych

5.3.1. Na zajęcia pozalekcyjne może przychodzić tylko:

a) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor  zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5.3.2. Uczeń może być przyprowadzany na zajęcia pozalekcyjne i z nich odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Objawy chorobowe wskazujące na infekcję:

ü  podwyższona temperatura ciała,

ü  ból głowy i mięśni,

ü  ból gardła,

ü  kaszel,

ü  duszności i problemy z oddychaniem,

ü  uczucie wyczerpania,

ü  brak apetytu.

5.3.3. Grafik zajęć pozalekcyjnych  ułożono tak , aby w miarę możliwości nie doprowadzać do gromadzenia się uczniów.

5.3.4 Nauczyciel/trener/instruktor  zajęć pozalekcyjnych prowadzi listę osób uczestniczących
w zajęciach.  Lista  obecności umieszczana jest każdorazowo w  segregatorze "Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021" w portierni szkoły – gdy zajęcia odbywają się na terenie szkoły /szatni ob. sport – w przypadku zajęć na terenie obiektów sportowych.

5.3.5 Uczestnicy zajęć na terenie obiektów sportowych wchodzą wejściem od strony ul. Krzemienieckiej, zaś na terenie szkoły – od ul. Podzamcze lub ul. Lwowskiej (zgodnie z wytycznymi dla uczniów).

5.3.6. Dopuszczalne jest wchodzenie  rodziców/ opiekunów klas I-III do „STREFY RODZICA”:  odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.

5.3.7. Wszyscy prowadzący zajęcia nauczyciel/trener/instruktor  pozalekcyjne  ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia, przykładowo jak na Załączniku  nr 7 Zestawienie ścieżka szybkiego kontaktu. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania takiej listy podczas każdych zajęć pozalekcyjnych.

5.3. 8 Nauczyciel/trener/instruktor  prowadzący zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę Podstawową każdorazowo prowadzi  listę osób biorących udział w zajęciach
na Załączniku nr 9 – Lista uczestników zajęć pozalekcyjnych z  podpisem prowadzącego. Załącznik nr 9 umieszczany jest w segregatorze na portierni/ szatni ob.sport. po zakończonych zajęciach, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć.

5.3.9 Nauczyciel/trener/instruktor  prowadzący zajęcia profilowane SKS organizowane przez Szkołę Podstawową   każdorazowo prowadzi  listę osób biorących udział w zajęciach
na Załączniku nr 9 – Lista uczestników zajęć pozalekcyjnych z  podpisem prowadzącego. Załącznik nr 9 umieszczany jest w segregatorze na portierni/ szatni ob.sport. po zakończonych zajęciach, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć.

5.3.10 Nauczyciel/trener/instruktor  prowadzący zajęcia organizowane  przez podmiot zewnętrzny każdorazowo prowadzi  listę osób biorących udział w zajęciach
na Załączniku nr 9 – Lista uczestników zajęć pozalekcyjnych z  podpisem prowadzącego. Załącznik nr 9 umieszczany jest w segregatorze na portierni/ szatni ob.sport. po zakończonych zajęciach, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć.

5.3.11 Nauczyciel/trener/instruktor  prowadzący zajęcia organizowane w ramach GPRPA, Miasta Lublin, programów ministerialnych  i innych każdorazowo prowadzi  listę osób biorących udział w zajęciach na Załączniku nr 9 – Lista uczestników zajęć pozalekcyjnych z  podpisem prowadzącego. Załącznik nr 9 umieszczany jest w segregatorze na portierni/ szatni ob.sport. po zakończonych zajęciach, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć.

5.3.12. Wszyscy uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety.

5.3.13. Na terenie szkoły podczas zajęć nauczycieli/ uczniów  obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.

5.3.14. W trakcie zajęć  pozalekcyjnych uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych.

5.3.15 Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich przyborów.

5.3.16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia pozalekcyjne  zbędnych przedmiotów.

5.3.17  Podmioty organizujące zajęcia pozalekcyjne odpowiadają za dezynfekcję własnego wyposażenia.

5.3.18. Szkoła/placówka wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

5.3.19. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk lub umycie wodą z użyciem mydła. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

5.3.20. Przy wejściu do szkoły/placówki umieszczono  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

5.3.21 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - zasady prawidłowego dezynfekowania rąk.

5.3.22. Szkoła nie organizuje poczekalni dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. W związku z tym, rodzice/ opiekunowie po przyprowadzeniu dzieci i pomocy im w przebraniu się opuszczają budynek szkoły; i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

5.2.23. Rodzice/opiekunowie  mogą wejść na teren szatni pływalni SP23 (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania osłony ust i nosa) w celu pomocy w przebraniu/ ubraniu się dzieciom do lat 7. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice/ opiekunowie także korzystają z zajęć na terenie ob. sportowych.