Dzisiaj jest sobota, 22 Sty 2022
Znajdujesz sie w:     Home Pedagog i Psycholog Psycholog w naszej szkole
Psycholog w naszej szkole PDF Drukuj Email

 

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Zakres kompetencji:

 1. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych
  i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

 6. Wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktyczno – wychowawczych.W ramach swojej pracy realizuję następujące zadania:

Dla uczniów:

 • Prowadzę zajęcia z zakresu kompetencji psychospołecznych

 • Organizuję warsztaty profilaktyczne lub interwencyjne

 • Prowadzę indywidualne rozmowy, konsultacje, porady

 • Interweniuję i wspieramy w sytuacjach trudnych

 • Pomagam osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (rozwód rodziców, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy materialne
  i inne)

 • Prowadzę działania mediacyjne w sytuacjach trudnych


Dla rodziców:

 • Jestem do dyspozycji rodziców podczas zebrań, konsultacji oraz dyżuru

 • Pomagam w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 • Pomagam w zdiagnozowaniu przyczyn trudności szkolnych u dziecka (trudności w nauce, zachowaniu, relacjach z rówieśnikami)

 • Udzielamy wsparcia psychologicznego w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych

 • Organizuję pomoc materialną

 • Interweniuję i udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych

 • Prowadzę działania mediacyjne w sytuacjach trudnych


Dla nauczycieli:

 • Pomagam w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 • Wspieram w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów

 • Pomagam w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia

 • Pomagam w pracy nad integracją zespołów klasowych

 • Wspieram w działaniach z zakresu profilaktyki i wychowania

 • Interweniuję w sytuacjach trudnych

 • Pomagam w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych

 • Podejmuję działania mediacyjne w sytuacjach trudnych